• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
DE MISDADIGE WIJNBOUWERS
Nu begon Hij tot hen te spreken in gelijkenissen: “Er was eens een man die een wijngaard aanlegde, er een omheining omheen zette, een wijnpers in uithakte en er een wachttoren in bouwde; daarna verpachtte hij hem aan wijnbouwers en vertrok naar den vreemde.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 12)
 
Op de vastgestelde tijd zond hij een dienaar naar de wijnbouwers om zijn aandeel in de opbrengst van de wijngaard van hen in ontvangst te nemen.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 12)
 
Maar zij grepen hem vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 12)
 
Daarop zond hij een andere dienaar naar hen toe. Maar ze sloegen hem op zijn hoofd en beledigden hem.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 12)
 
Weer stuurde hij er een, maar hem doodden zij; en zo nog verscheidene anderen die ze mishandelden of doodden.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 12)
 
Hij had nu niemand meer dan zijn geliefde zoon. Die stuurde hij als laatste naar hen toe, in de veronderstelling: Mijn zoon zullen ze wel ontzien.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 12)
 
Maar die wijnbouwers zeiden onder elkaar: Dit is de erfgenaam; vooruit laten we hem vermoorden, dan zal de erfenis voor ons zijn.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 12)
 
Ze grepen hem vast, doodden hem en wierpen hem buiten de wijngaard.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 12)
 
Wat zal nu de eigenaar van de wijngaard doen? Hij zal komen, de wijnbouwers ter dood brengen en de wijngaard aan anderen geven.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 12)
 
Hebt ge deze schriftplaats niet gelezen: De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 12)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam