• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
GENEZING VAN EEN BEZETEN JONGEN
Toen zij weer bij de leerlingen kwamen, zagen zij een grote menigte om hen heen staan, waaronder ook schriftgeleerden die met hen redetwistten.
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 9)
 
Zodra al die mensen Hem opmerkten, waren ze verrast en liepen Hem tegemoet om Hem te begroeten.
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 9)
 
Hij vroeg hun: “Waarom twist ge met hen?”
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 9)
 
Een uit de menigte gaf Hem ten antwoord: “Meester, ik heb mijn zoon naar U toe gebracht omdat hij in de macht is van een stomme geest.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 9)
 
En waar deze hem overweldigt, werpt hij hem tegen de grond, en de jongen krijgt het schuim op de lippen, knarsetandt en wordt helemaal stijf. Nu heb ik uw leerlingen gevraagd hem uit te drijven, maar die hadden er de kracht niet toe.”
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 9)
 
Jezus gaf ten antwoord: “O ongelovig geslacht, hoe lang moet Ik nog bij u zijn, hoe lang nog u verdragen? Brengt de jongen bij Mij.”
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 9)
 
Ze brachten hem naar Hem, maar zodra de geest Hem zag, liet hij de jongen stuipen krijgen; deze viel neer en rolde over de grond met het schuim op de lippen.
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 9)
 
Jezus vroeg aan de vader: “Hoe lang heeft hij dit al?” Deze antwoordde: “Vanaf zijn kinderjaren.”
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 9)
 
Hij heeft hem ook dikwijls in het vuur en in het water geworpen om hem te doden. Maar als Gij iets kunt doen, heb dan medelijden en help ons.”
Bekijk vers 22 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 9)
 
Jezus antwoordde hem: “Wat dat kunnen betreft: alles kan voor wie gelooft.”
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 9)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam