• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
DE EERSTE WONDERBARE SPIJZIGING
Toen de apostelen zich weer bij Jezus voegden, brachten zij Hem verslag uit over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden.
Bekijk vers 30 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 6)
 
Daarop sprak hij tot hen: “Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit.” Want wegens de talrijke gaande en komende mensen hadden zij zelfs geen tijd om te eten.
Bekijk vers 31 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 6)
 
Zij vertrokken dus in de boot naar een eenzame plaats om alleen te zijn.
Bekijk vers 32 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 6)
 
Maar velen zagen hen gaan en begrepen waar Hij heenging; uit al de steden kwamen mensen te voet daarheen en waren er nog eerder dan zij.
Bekijk vers 33 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 6)
 
Toen Jezus aan land ging, zag Hij dan ook een grote menigte. Hij voelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder, en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.
Bekijk vers 34 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 6)
 
Toen het al laat was geworden, kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden: “Deze plek is te eenzaam en het is al laat.
Bekijk vers 35 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 6)
 
Stuur hen weg om naar de hoeven en dorpen in de omtrek te gaan en daar eten te kopen.”
Bekijk vers 36 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 6)
 
Maar Hij gaf hun ten antwoord: “Geeft gij hen maar te eten.” Zij zeiden Hem daarop: “Moeten wij dan voor tweehonderd denariën brood gaan kopen om hun te eten te geven?”
Bekijk vers 37 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 6)
 
Hij zeide tot hen: “Hoeveel broden hebt ge? Gaat eens kijken.” Na zich op de hoogte gesteld te hebben zeiden ze: “Vijf, en twee vissen.”
Bekijk vers 38 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 6)
 
Nu gaf Hij hun opdracht te zeggen dat allen zich groepsgewijze zouden neerzetten op het groene gras.
Bekijk vers 39 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 6)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam