• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Herodes had namelijk zelf Johannes laten grijpen en in de gevangenis in boeien geslagen omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, want hij had haar tot zijn vrouw genomen.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 6)
 
Johannes had immers tot Herodes gezegd: “Het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben.”
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 6)
 
Herodias was daarom op hem gebeten en wilde hem doden, maar zij kreeg geen kans,
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 6)
 
want Herodes had ontzag voor Johannes. Hij wist dat hij een rechtschapen en heilig man was, en nam hem in bescherming. Telkens wanneer hij hem gehoord had, verkeerde hij in tweestrijd; maar toch luisterde hij graag naar hem.
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 6)
 
Er kwam echter een gunstige dag, toen Herodes bij zijn verjaardag een maaltijd aanrichtte voor zijn hoogwaardigheidsbekleders, zijn hoofdofficieren en de vooraanstaanden van Galilea.
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 6)
 
De dochter van Herodias trad op met een dans en zij beviel aan Herodes en zijn tafelgenoten. De koning zei tot het meisje: “Vraag me wat je wilt en ik zal het je geven.”
Bekijk vers 22 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 6)
 
En hij bevestigde haar met een eed: “Wat je me ook vraagt, ik zal het je geven, al is het de helft van mijn koninkrijk.”
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 6)
 
Zij ging naar buiten en vroeg aan haar moeder: “Wat zou ik vragen?” Deze antwoordde: “Het hoofd van Johannes de Doper.”
Bekijk vers 24 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 6)
 
Zij haastte zich naar de koning en zei hem haar verlangen: “Ik wil dat u mij op staande voet op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft.”
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 6)
 
Dit deed de koning leed, maar om zijn eed gestand te doen en ook wegens zijn tafelgenoten wilde hij haar niet afwijzen.
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 6)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 11 april 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam