• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Er was een vrouw bij die al twaalf jaar aan bloedvloeiing leed;
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 5)
 
zij had veel te verduren gehad van een hele reeks dokters en haar gehele vermogen uitgegeven, maar zonder er baat bij te vinden; integendeel het was nog erger met haar geworden.
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 5)
 
Omdat zij over Jezus gehoord had, drong zij zich in de menigte naar voren en raakte zijn mantel aan.
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 5)
 
Want ze zei bij zichzelf: “Als ik slechts zijn kleren kan aanraken, zal ik al genezen zijn.”
Bekijk vers 28 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 5)
 
Terstond hield de bloeding op en werd ze aan haar lichaam gewaar, dat ze van haar kwaal genezen was.
Bekijk vers 29 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 5)
 
Op hetzelfde ogenblik was Jezus zich bewust dat er een kracht van Hem was uitgegaan; Hij keerde zich te midden van de menigte om en vroeg: “Wie heeft mijn kleren aangeraakt?”
Bekijk vers 30 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 5)
 
Zijn leerlingen zeiden tot Hem: “Gij ziet dat de menigte van alle kanten opdringt en Gij vraagt: Wie heeft mij aangeraakt?”
Bekijk vers 31 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 5)
 
Maar Hij liet zijn blik rondgaan om te zien wie dat gedaan had.
Bekijk vers 32 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 5)
 
Wetend wat er met haar gebeurd was, kwam de vrouw zich angstig en bevend voor Hem neerwerpen en bekende Hem de hele waarheid.
Bekijk vers 33 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 5)
 
Toen sprak Hij tot haar: “Dochter, uw geloof heeft u genezen. Ga in vrede en wees van uw kwaal verlost.”
Bekijk vers 34 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 5)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 11 april 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam