• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
OPWEKKING VAN JAÏRUS' DOCHTERTJE; GENEZING VAN EEN VROUW
Toen Jezus weer met de boot overgestoken was, stroomde veel volk bij Hem samen. Terwijl Hij zich aan de oever van het meer bevond,
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 5)
 
kwam er een zekere Jaïrus, de overste van de synagoge. Toen hij Hem zag viel hij Hem te voet en smeekte Hem met aandrang:
Bekijk vers 22 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 5)
 
“Mijn dochtertje kan elk ogenblik sterven, kom toch haar de handen opleggen, opdat ze mag genezen en leven.”
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 5)
 
Jezus ging met hem mee. Een dichte menigte vergezelde Hem en drong van alle kanten op.
Bekijk vers 24 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 5)
 
Er was een vrouw bij die al twaalf jaar aan bloedvloeiing leed;
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 5)
 
zij had veel te verduren gehad van een hele reeks dokters en haar gehele vermogen uitgegeven, maar zonder er baat bij te vinden; integendeel het was nog erger met haar geworden.
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 5)
 
Omdat zij over Jezus gehoord had, drong zij zich in de menigte naar voren en raakte zijn mantel aan.
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 5)
 
Want ze zei bij zichzelf: “Als ik slechts zijn kleren kan aanraken, zal ik al genezen zijn.”
Bekijk vers 28 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 5)
 
Terstond hield de bloeding op en werd ze aan haar lichaam gewaar, dat ze van haar kwaal genezen was.
Bekijk vers 29 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 5)
 
Op hetzelfde ogenblik was Jezus zich bewust dat er een kracht van Hem was uitgegaan; Hij keerde zich te midden van de menigte om en vroeg: “Wie heeft mijn kleren aangeraakt?”
Bekijk vers 30 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 5)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam