• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
JEZUS' ZELFVERDEDIGING
Hij ging naar huis en weer stroomde zoveel volk samen, dat zij niet eens gelegenheid hadden om te eten.
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 3)
 
Toen zijn verwanten dit hoorden, trokken zij erop uit om Hem mee te nemen, want men zei dat Hij niet meer bij zijn verstand was.
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 3)
 
De schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden dat Beëlzebul in Hem huisde en dat Hij door middel van de vorst der duivels de duivels uitdreef.
Bekijk vers 22 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 3)
 
Hij riep hen bij zich en sprak tot hen in gelijkenissen: “Hoe kan de ene satan de andere uitdrijven?
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 3)
 
Wanneer een rijk innerlijk verdeeld is, kan dat rijk geen stand houden.
Bekijk vers 24 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 3)
 
Wanneer een huis innerlijk verdeeld is, zal dat huis geen stand kunnen houden.
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 3)
 
En wanneer de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij geen stand houden, maar is zijn einde gekomen.
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 3)
 
Bovendien, niemand kan binnendringen in het huis van een sterke om zijn huisraad te roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden. Dan pas kan hij zijn huis leeghalen.
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 3)
 
Voorwaar, Ik zeg u: alle zonden zullen aan de mensen vergeven worden, ook alle godslasteringen die zij uitgesproken hebben,
Bekijk vers 28 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 3)
 
maar als iemand lastert tegen de heilige Geest, krijgt hij in eeuwigheid geen vergiffenis; hij is bezwaard met een eeuwig blijvende zonde.”
Bekijk vers 29 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 3)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 21 maart 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam