• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de lamme: “Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven.”
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 2)
 
Er zaten enkele schriftgeleerden bij en dezen zeiden bij zichzelf:
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 2)
 
“Wat zegt die man daar? Hij spreekt godslasterlijk! Wie anders kan er zonden vergeven dan God alleen?
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 2)
 
Uit zichzelf wist Jezus aanstonds dat zij zo redeneerden, en Hij zei hun: “Wat redeneert gij toch bij uzelf?
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 2)
 
Wat is gemakkelijker, tot de lamme te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of: Sta op, neem uw bed op en loop?
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 2)
 
Welnu, opdat ge zult weten, dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven, sprak Hij tot de lamme:
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 2)
 
Ik zeg u, sta op, neem uw bed mee en ga naar huis.”
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 2)
 
Hij stond op, nam zijn bed en voor aller ogen ging hij onmiddellijk naar buiten. Iedereen stond er versteld van, en ze verheerlijkten God en zeiden: “Zoiets hebben wij nog nooit gezien.”
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 2)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam