• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In de hof van Olijven
Toen Jezus met hen aan een landgoed kwam dat Getsémane heette, sprak Hij tot zijn leerlingen: “Blijft hier zitten, terwijl Ik ginds ga bidden.”
Bekijk vers 36 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 26)
 
Petrus en de twee zonen van Zebedeüs nam Hij echter met zich mee. Hij begon bedroefd en beangst te worden.
Bekijk vers 37 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 26)
 
Toen sprak Hij tot hen: “Ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt met Mij.”
Bekijk vers 38 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 26)
 
Nadat Hij een weinig verder was gegaan, wierp Hij zich plat ter aarde en bad: “Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet zoals Ik wil, maar zoals Gij wilt.”
Bekijk vers 39 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 26)
 
Toen ging hij naar zijn leerlingen en vond hen in slaap; en Hij sprak tot Petrus: “Ging het dan uw krachten te boven een uur met Mij te waken?
Bekijk vers 40 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 26)
 
Waakt en bidt, dat gij niet op de bekoring ingaat. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.”
Bekijk vers 41 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 26)
 
Hij verwijderde zich voor de tweede keer en weer bad Hij: “Vader, als het niet mogelijk is dat die beker voorbijgaat zonder dat Ik hem drink: dat dan uw wil geschiede.”
Bekijk vers 42 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 26)
 
En teruggekomen vond Hij hen weer in slaap, want hun oogleden waren zwaar.
Bekijk vers 43 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 26)
 
Hij liet hen met rust, ging weer heen en bad voor de derde maal, nogmaals met dezelfde woorden.
Bekijk vers 44 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 26)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam