• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Na de verrijzenis is er geen sprake meer van huwen of ten huwelijk gegeven worden, maar men zal zijn als engelen Gods in de hemel.
Bekijk vers 30 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 22)
 
En wat de verrijzenis der doden betreft, hebt ge niet gelezen wat door God tot u gezegd is:
Bekijk vers 31 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 22)
 
Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob? Hij is geen God van doden maar van levenden.”
Bekijk vers 32 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 22)
 
Toen het volk dit hoorde, stond het verbaasd over zijn leer.
Bekijk vers 33 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 22)
 
Het voornaamste gebod
Toen nu de Farizeeën vernamen dat Hij de Sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen zij bijeen
Bekijk vers 34 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 22)
 
en een van hen, een wetgeleerde, vroeg Hem om Hem op de proef te stellen:
Bekijk vers 35 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 22)
 
“Meester, wat is het voornaamste gebod in de Wet?”
Bekijk vers 36 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 22)
 
Hij antwoordde hem: “Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand.
Bekijk vers 37 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 22)
 
Dit is het voornaamste en eerste gebod.
Bekijk vers 38 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 22)
 
Het tweede, daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.
Bekijk vers 39 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 22)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam