• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Vraag over de verrijzenis
Die dag kwamen er Sadduceeën bij Hem; dezen houden dat er geen verrijzenis bestaat. Ze legden Hem daarom de volgende kwestie voor:
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 22)
 
“Meester, Mozes heeft gezegd: Indien iemand sterft zonder kinderen, moet zijn broer met diens vrouw trouwen om aan zijn broer een nageslacht te geven.
Bekijk vers 24 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 22)
 
Nu waren er bij ons eens zeven broers. De eerste trouwde en stierf, en aangezien hij geen kinderen had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broer.
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 22)
 
Zo ging het ook met de tweede en de derde, tot en met de zevende.
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 22)
 
Het laatste van alles stierf de vrouw.
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 22)
 
Van wie van de zeven zal zij nu bij de verrijzenis de vrouw zijn? Ze hebben haar toch allemaal tot vrouw gehad?”
Bekijk vers 28 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 22)
 
Jezus gaf hun ten antwoord: “Gij vergist u, omdat gij noch de Schrift, noch Gods macht kent.
Bekijk vers 29 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 22)
 
Na de verrijzenis is er geen sprake meer van huwen of ten huwelijk gegeven worden, maar men zal zijn als engelen Gods in de hemel.
Bekijk vers 30 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 22)
 
En wat de verrijzenis der doden betreft, hebt ge niet gelezen wat door God tot u gezegd is:
Bekijk vers 31 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 22)
 
Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob? Hij is geen God van doden maar van levenden.”
Bekijk vers 32 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 22)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam