• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Daarom gelijkt het Rijk der hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren.
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 18)
 
Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die tienduizend talenten schuldig was.
Bekijk vers 24 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 18)
 
Daar hij niets had om te betalen gaf de heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat om zo de schuld te vereffenen.
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 18)
 
De dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 18)
 
De heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt.
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 18)
 
Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem honderd denariën schuldig was; hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat je schuldig bent.
Bekijk vers 28 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 18)
 
De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heb geduld met mij en ik zal u betalen.
Bekijk vers 29 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 18)
 
Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld zou hebben betaald.
Bekijk vers 30 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 18)
 
Toen nu de overige dienaren zagen wat er gebeurd was, waren zij diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen.
Bekijk vers 31 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 18)
 
Daarop liet de heer hem roepen en sprak: Jij lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt hebt.
Bekijk vers 32 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 18)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam