• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het geloof van de Kananeese
Vandaar trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon.
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 15)
 
Op een gegeven ogenblik trad een Kananeese vrouw afkomstig uit dat gebied naar voren, luid roepend: “Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk gekweld.”
Bekijk vers 22 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 15)
 
Maar Hij gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wendden zijn leerlingen zich tot Hem met het verzoek: “Stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen.”
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 15)
 
Hij antwoordde: “Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden.”
Bekijk vers 24 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 15)
 
Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei: “Heer, help mij!”
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 15)
 
Hij gaf haar ten antwoord: “Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven.”
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 15)
 
“Wel waar, Heer”, sprak zij, “want de honden eten immers toch ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen.”
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 15)
 
Daarop zei Jezus haar: “Vrouw, ge hebt een groot geloof! Uw verlangen wordt ingewilligd.” En van dat ogenblik was haar dochter genezen.
Bekijk vers 28 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 15)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam