• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wonderbare spijziging
Op dit bericht voer Jezus vandaar in een boot weg naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar het gerucht hiervan drong tot het volk door en het ging Hem te voet uit hun steden achterna.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 14)
 
Toen Hij bij zijn landing dan ook een grote menigte zag, kreeg Hij diep medelijden met hen en Hij genas hun zieken.
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 14)
 
Tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden: “Deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag. Stuur dus het volk weg om in de dorpen eten te gaan kopen.”
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 14)
 
“Het is niet nodig dat zij weggaan,” zei Jezus hun, “geeft gij hun maar te eten.”
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 14)
 
Doch zij antwoordden: “Wij hebben hier niet meer dan vijf broden en twee vissen.”
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 14)
 
Waarop Jezus sprak: “Brengt die dan hier.”
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 14)
 
En Hij gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het gras. Hij nam de vijf broden en de twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, en nadat Hij de zegen had uitgesproken, brak Hij de broden die Hij aan zijn leerlingen gaf en de leerlingen gaven ze weer aan het volk.
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 14)
 
Allen aten tot ze verzadigd waren en aan overgebleven brokken haalde men nog twaalf volle korven op.
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 14)
 
Het waren ongeveer vijfduizend mannen die hadden gegeten, vrouwen en kinderen niet meegerekend.
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 14)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam