• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat, verborgen in een akker. Toen iemand hem vond, verborg hij hem weer, en in zijn blijdschap ging hij alles te gelde maken wat hij bezat en kocht die akker.
 
Bekijk vers 44 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 13)
 
Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een koopman, op zoek naar mooie parels.
Bekijk vers 45 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 13)
 
Toen hij een parel van grote waarde had gevonden, ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar.
 
Bekijk vers 46 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 13)
 
Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een sleepnet dat in de zee geworpen, vissen van allerlei soort bijeenbracht.
Bekijk vers 47 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 13)
 
Toen het vol was trok men het op het strand; men zette zich neer om de goede vissen uit te zoeken en in manden te doen, de slechte echter werden weggeworpen.
Bekijk vers 48 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 13)
 
Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld: de engelen zullen uittrekken om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken
Bekijk vers 49 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 13)
 
en in de vuuroven te werpen. Daar zal geween zijn en tandengeknars.
 
Bekijk vers 50 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 13)
 
Hebt gij dit alles begrepen?” Zij antwoordden Hem: “Ja.”
Bekijk vers 51 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 13)
 
Hij zij hun: “Daarom is iedere schriftgeleerde die onderwezen is in het Rijk der hemelen gelijk aan een huisvader die uit zijn schat nieuw en oud te voorschijn haalt.”
 
Bekijk vers 52 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 13)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam