• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Als ik tot hen spreek in gelijkenissen, dan is het omdat zij, ofschoon zij ogen hebben, niet zien en ofschoon zij oren hebben, niet horen of begrijpen.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 13)
 
Zo wordt in hen de profetie van Jesaja vervuld die aldus luidt:
     Met uw oren zult gij luisteren en toch niet verstaan,
     met uw ogen zult gij kijken en toch niet zien.

 
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 13)
 
     Want verhard is het hart van dit volk,
     met hun oren luisteren ze slecht
     en hun ogen doen zij dicht,
     uit vrees dat zij zouden zien met hun ogen,
     met hun oren zouden horen,
    met hun hart zouden verstaan,
    zich zouden bekeren en Ik zou hen genezen.

 
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 13)
 
Gelukkig úw ogen, omdat zij zien, en úw oren, omdat zij horen!
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 13)
 
Want voorwaar, Ik zeg u: vele profeten en rechtvaardigen hebben verlangd te zien wat gij ziet, maar zij hebben het niet gezien; en te horen wat gij hoort, maar zij hebben het niet gehoord.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 13)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam