• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De twaalf apostelen en hun zending
Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om de onreine geesten uit te drijven en alle ziekten en kwalen te genezen.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 10)
 
Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als eerste, Simon die Petrus wordt genoemd, met zijn broer Andreas; Jakobus, de zoon van Zebedeüs, met zijn broer Johannes;
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 10)
 
Filippus en Bartolomeus, Tomas en Matteüs de tollenaar, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs,
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 10)
 
Simon de IJveraar en Judas Iskariot, die Hem verraden heeft.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 10)
 
Deze twaalf zond Jezus uit met de opdracht: “Begeeft u niet onder de heidenen en gaat niet binnen in een stad van de Samaritanen;
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 10)
 
gij moet veeleer gaan naar de verloren schapen van het huis van Israël.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 10)
 
Verkondigt op uw tocht: Het Koninkrijk der hemelen is nabij.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 10)
 
Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen en drijft duivels uit. Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 10)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam