• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zaligsprekingen
Toen Jezus deze menigte zag, ging Hij de berg op en, nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 5)
 
Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:
 
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 5)
 
     “Zalig de armen van geest,
     want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
 
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 5)
 
     Zalig de treurenden,
     want zij zullen getroost worden.
 
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 5)
 
     Zalig de zachtmoedigen,
     want zij zullen het land bezitten.
 
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 5)
 
     Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
     want zij zullen verzadigd worden.
 
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 5)
 
     Zalig de barmhartigen,
     want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
 
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 5)
 
     Zalig de zuiveren van hart,
     want zij zullen God zien.
 
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 5)
 
     Zalig die vrede brengen,
     want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
 
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 5)
 
     Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid,
     want hun behoort het Rijk der hemelen.
 
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 5)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam