• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Jezus in de Woestijn
Daarna werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd om door de duivel op de proef gesteld te worden.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 4)
 
Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij honger.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 4)
 
Nu trad de verleider op Hem toe en sprak: “Als Gij de Zoon van God zijt, beveel dan dat deze stenen hier in brood veranderen.”
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 4)
 
Hij gaf ten antwoord: “Er staat geschreven:
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 4)
 
Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, plaatste Hem op de bovenbouw van een tempelpoort
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 4)
 
en sprak tot Hem: “Als Gij de Zoon van God zijt, werp U dan naar beneden, want er staat geschreven:
Aan zijn engelen zal Hij omtrent U een bevel geven,
dat zij U op de handen nemen,
opdat Ge uw voet niet zult stoten aan een steen
.”
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 4)
 
Jezus zei tot hem: “Er staat ook geschreven:
Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen.”
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 4)
 
Tenslotte nam de duivel Hem mee naar een heel hoge berg, vanwaar hij Hem alle koninkrijken der wereld toonde in hun heerlijkheid.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 4)
 
En hij zeide: “Dat alles zal ik U geven, als Gij in aanbidding voor mij neervalt.”
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 4)
 
Toen zei Jezus hem: “Weg, satan: er staat geschreven: De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.”
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 4)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam