• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Maar toen hij vele Farizeeën en Sadduceeën zag komen om gedoopt te worden, sprak hij tot hen: “Adderengebroed, wie heeft u voorgespiegeld, dat ge de dreigende toorn kunt ontvluchten?
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 3)
 
Brengt dus vruchten voort die passen bij bekering,
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 3)
 
en neemt niet een houding aan alsof ge bij uzelf zegt: Wij hebben Abraham tot vader! Waarachtig, ik zeg u, dat God de macht bezit voor Abraham uit deze stenen kinderen te verwekken!
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 3)
 
Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen. Elke boom dus die geen goede vrucht draagt, wordt omgekapt en in het vuur geworpen.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 3)
 
Ik doop u met water, opdat ge u bekeren moogt; Hij die na mij komt, is sterker dan ik, en ik ben niet waardig Hem van zijn sandalen te ontdoen. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 3)
 
De wan heeft Hij in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer grondig zuiveren; zijn tarwe zal Hij in de schuur verzamelen, maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur.”
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 3)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam