• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Heer, God van Israël, Gij hebt uw volk met sterke hand uit Egypte geleid, onder tekenen en wonderen, met grote macht, met opgestoken arm, en daardoor uw grote naam verworven.
Bekijk vers 11 in zijn context
(Oude Testament » Baruch » Hoofdstuk 2)
 
Wij hebben gezondigd, goddeloos zijn wij geweest, Heer onze God, al uw voorschriften hebben wij overtreden.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Oude Testament » Baruch » Hoofdstuk 2)
 
Maar wend uw toorn van ons af, wij zijn toch al met zo weinigen overgebleven bij de volken waaronder Gij ons hebt verstrooid.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Oude Testament » Baruch » Hoofdstuk 2)
 
Heer, verhoor ons bidden en smeken, verlos ons om uwentwil en verleen ons de gunsten te verwerven van hen die ons hebben verbannen.
Bekijk vers 14 in zijn context
(Oude Testament » Baruch » Hoofdstuk 2)
 
Dan zal de hele aarde weten dat Gij, Heer, onze God zijt; Israël en zijn nakomelingen dragen immers uw naam.
Bekijk vers 15 in zijn context
(Oude Testament » Baruch » Hoofdstuk 2)
 
Heer, zie vanuit uw heilige woning op ons neer; luister naar ons
Bekijk vers 16 in zijn context
(Oude Testament » Baruch » Hoofdstuk 2)
 
en open uw ogen; want niet de doden in de onderwereld eren de Heer of prijzen zijn rechtvaardigheid; hen is het leven ontnomen.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Oude Testament » Baruch » Hoofdstuk 2)
 
Maar mensen, vol droefheid, vernederd en zwak, met gebroken ogen en een hongerend hart, die eren U, Heer, en prijzen uw rechtvaardigheid.
Bekijk vers 18 in zijn context
(Oude Testament » Baruch » Hoofdstuk 2)
 
Niet om de verdiensten van onze voorvaderen of onze koningen durven wij tot u bidden, Heer onze God,
Bekijk vers 19 in zijn context
(Oude Testament » Baruch » Hoofdstuk 2)
 
want terecht hebt Gij uw grimmige toorn over ons laten komen, zoals Gij door uw dienaren, de profeten, voorzegd had:
Bekijk vers 20 in zijn context
(Oude Testament » Baruch » Hoofdstuk 2)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam