• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Maar Gij ontfermt u over allen, omdat Gij alles vermoogt en Gij telt de zonden van de mensen niet, om hen tot inkeer te laten komen.
Bekijk vers 23 in zijn context
(Oude Testament » Wijsheid » Hoofdstuk 11)
 
Want alles wat bestaat hebt Gij lief en Gij verafschuwt niets van wat Gij gemaakt hebt; ja, als Gij iets gehaat hadt, zoudt Gij het niet geschapen hebben.
Bekijk vers 24 in zijn context
(Oude Testament » Wijsheid » Hoofdstuk 11)
 
En hoe zou iets in stand zijn gebleven, als Gij het niet gewild hadt, of hoe zou iets behouden zijn, dat door U niet was geroepen?
Bekijk vers 25 in zijn context
(Oude Testament » Wijsheid » Hoofdstuk 11)
 
Gij spaart echter alles, omdat het van U is, Gij Heer, die al wat leeft bemint.
Bekijk vers 26 in zijn context
(Oude Testament » Wijsheid » Hoofdstuk 11)
 
Uw onvergankelijke geest is immers in alles.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Oude Testament » Wijsheid » Hoofdstuk 12)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam