• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Mozes kapte twee stenen platen, gelijk aan de vorige. De volgende morgen besteeg hij in alle vroegte de Sinaï, zoals Jahwe hem bevolen had. De twee stenen platen nam hij mee.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 34)
 
Jahwe daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam Jahwe uit.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 34)
 
Jahwe ging hem voorbij en riep:
'Jahwe! Jahwe is een barmhartige en medelijdende God,
lankmoedig, groot in liefde en trouw
Bekijk vers 6 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 34)
 

die goedheid bewijst tot in het duizendste geslacht,
die misdaden, overtredingen en zonden vergeeft,
maar een schuldige niet ongestraft
en de misdaden van de vaders straft in hun kinderen en kleinkinderen,
in het derde en vierde geslacht.'

Bekijk vers 7 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 34)
 
Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 34)
 
Toen sprak hij: `Och Heer, wees zo goed en trek met ons mee. Dit volk is wel halsstarrig maar vergeef toch onze misdaden en zonden, en beschouw ons als uw eigen bezit.'
Bekijk vers 9 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 34)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam