• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Mozes trachtte Jahwe, zijn God, gunstig te stemmen en vroeg: `Waarom Jahwe, uw toorn laten woeden tegen uw volk dat Gij met grote kracht en sterke hand uit Egypte hebt geleid?
Bekijk vers 11 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 32)
 
Waarom de Egyptenaren laten honen: Hij heeft ze laten gaan met de boze opzet ze in de bergen te laten omkomen en ze van de aarde weg te vagen? Laat toch uw toorn niet langer tegen hen woeden. Zie af van het onheil waarmee Gij uw volk bedreigt.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 32)
 
Denk aan uw dienaren Abraham, Isaak en Israƫl, aan wie Gij onder ede beloofd hebt: Ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel, en heel het land waarover Ik heb gesproken zal Ik uw nakomelingen voor altijd in bezit geven. Het zal voor eeuwig hun erfdeel zijn'.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 32)
 
Toen zag Jahwe af van het onheil waarmee hij zijn volk had bedreigd.
Bekijk vers 14 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 32)
 
De volgende dag zei Mozes tot het volk: `Jullie hebben zwaar gezondigd. Maar ik zal weer de berg opgaan, naar Jahwe. Misschien kan ik verzoening bewerken voor jullie zonden.'
Bekijk vers 30 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 32)
 
Mozes ging weer naar Jahwe en sprak: `Helaas, dit volk heeft zwaar tegen U gezondigd door een god van goud te maken.
Bekijk vers 31 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 32)
 
Kunt Gij hun toch geen vergiffenis schenken? Als dat niet gaat, schrap mij dan uit het boek dat Gij hebt geschreven.'
Bekijk vers 32 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 32)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam