• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Toen het paar in de kamer alleen was, kwam Tobias van het bed overeind en zei: 'Sta op, zuster, laten we bidden dat de Heer zich over ons ontferme.'
Bekijk vers 4 in zijn context
(Oude Testament » Tobit » Hoofdstuk 8)
 
En Tobias bad: 'Gezegend zijt Gij, God van onze vaderen en gezegend is uw heilige en heerlijke naam door de eeuwen heen. Mogen de hemelen en alle schepselen U prijzen.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Oude Testament » Tobit » Hoofdstuk 8)
 
Gij hebt Adam gemaakt en hem Eva, zijn vrouw, tot hulp en stut gegeven. Uit hen is het menselijk geslacht voortgekomen. Gij hebt gezegd: Het is niet goed dat de mens alleen is; laten we een hulp voor hem maken die bij hem past.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Oude Testament » Tobit » Hoofdstuk 8)
 
Welnu, Heer, als ik mijn zuster hier tot me neem, ga ik geen ongeoorloofde verbinding aan, maar ben ik trouw aan uw wet. Betoon mij uw barmhartigheid en laat mij aan haar zijde oud worden.'
Bekijk vers 7 in zijn context
(Oude Testament » Tobit » Hoofdstuk 8)
 
En Sara zei: 'Amen.'
Bekijk vers 8 in zijn context
(Oude Testament » Tobit » Hoofdstuk 8)
 
Daarop brachten zij samen de nacht door.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Oude Testament » Tobit » Hoofdstuk 8)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam