• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wees steeds, mijn zoon, de Heer onze God indachtig en wacht je ervoor zijn geboden te overtreden. Beoefen heel je leven de gerechtigheid en bewandel niet de wegen van het onrecht.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Oude Testament » Tobit » Hoofdstuk 4)
 
Want als je plichtsgetrouw handelt, ligt bij al wat je onderneemt de weg naar het welslagen open, zoals voor allen die de gerechtigheid beoefenen.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Oude Testament » Tobit » Hoofdstuk 4)
 
Geef aalmoezen van wat je bezit en als je aalmoezen geeft, doe het dan zonder bedenken. Keer geen enkele arme de rug toe, dan zal God zijn aangezicht nooit van jou afkeren.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Oude Testament » Tobit » Hoofdstuk 4)
 
Als je overvloed hebt, geef dan overvloedig aalmoezen; heb je weinig, wees dan niet bang om wat van dat weinige nog uit te delen.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Oude Testament » Tobit » Hoofdstuk 4)
 
Dat is de beste belegging voor de tijd van nood.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Oude Testament » Tobit » Hoofdstuk 4)
 
Want de aalmoes redt van de dood en verspert de weg naar de duisternis.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Oude Testament » Tobit » Hoofdstuk 4)
 
Ze wordt alle gevers door de Allerhoogste aangerekend als een welgevallige offergave.
Bekijk vers 11 in zijn context
(Oude Testament » Tobit » Hoofdstuk 4)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam