• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
'Kom, laten we terugkeren tot Jahwe; Hij heeft ons verscheurd, Hij zal ons ook genezen; Hij heeft wonden geslagen, Hij zal ze ook verbinden.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Oude Testament » Hosea » Hoofdstuk 6)
 
Na twee dagen maakt Hij ons weer levend, op de derde dag laat Hij ons weer opstaan om weer te leven voor zijn aanschijn.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Oude Testament » Hosea » Hoofdstuk 6)
 
Wij willen Jahwe liefhebben, ons inspannen om Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad vertoont Hij zich, komt Hij over ons als de regen, als de lenteregen die de aarde drenkt.'
Bekijk vers 3 in zijn context
(Oude Testament » Hosea » Hoofdstuk 6)
 
Wat moet Ik met u beginnen, Efraim? Wat moet Ik met u beginnen, Juda? Uw vroomheid is als de morgennevel, als de dauw die vroeg in de morgen verdwijnt.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Oude Testament » Hosea » Hoofdstuk 6)
 
Daarom heb Ik op u ingeslagen door de profeten, heb Ik de dood gebracht door de woorden van mijn mond: mijn oordeel brak door als het licht.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Oude Testament » Hosea » Hoofdstuk 6)
 
Want vroomheid wens Ik, geen offergaven, en erkenning van God, meer dan brandoffers.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Oude Testament » Hosea » Hoofdstuk 6)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam