• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
maar ze wilde het ons niet zeggen. Dat getuigen wij.' De vergadering geloofde hen, gezien zij oudsten van het volk waren en rechters, en veroordeelde Susanna ter dood.
Bekijk vers 41 in zijn context
(Oude Testament » Daniël » Hoofdstuk 13)
 
Toen riep Susanna met luide stem: 'Eeuwige God, die het verborgene kent en alles reeds weet, voordat het gebeurt,
Bekijk vers 42 in zijn context
(Oude Testament » Daniël » Hoofdstuk 13)
 
Gij weet dat ze een vals getuigenis tegen mij hebben afgelegd; en ofschoon ik niet gedaan heb hetgeen ze mij boosaardig ten laste leggen, moet ik toch sterven.'
Bekijk vers 43 in zijn context
(Oude Testament » Daniël » Hoofdstuk 13)
 
De Heer verhoorde haar gebed.
Bekijk vers 44 in zijn context
(Oude Testament » Daniël » Hoofdstuk 13)
 
Terwijl zij werd weggeleid om gedood te worden, gaf God een jongeman, Daniël geheten, een heilig besluit in.
Bekijk vers 45 in zijn context
(Oude Testament » Daniël » Hoofdstuk 13)
 
Deze jongeman riep met luider stem: 'Ik ben onschuldig aan haar bloed!'
Bekijk vers 46 in zijn context
(Oude Testament » Daniël » Hoofdstuk 13)
 
Waarop het volk zich naar hem toekeerde en vroeg: 'Wat bedoel je daarmee?'
Bekijk vers 47 in zijn context
(Oude Testament » Daniël » Hoofdstuk 13)
 
Hij ging in hun midden staan en zei: 'Zijn jullie niet goed wijs, zonen van Israël? Veroordelen jullie een dochter van Israël zonder nader onderzoek en kennis van zaken?
Bekijk vers 48 in zijn context
(Oude Testament » Daniël » Hoofdstuk 13)
 
Ga terug naar de rechtszaal, want dezen hier hebben een vals getuigenis tegen haar afgelegd.'
Bekijk vers 49 in zijn context
(Oude Testament » Daniël » Hoofdstuk 13)
 
Daarop ging al het volk haastig naar de rechtszaal terug. Daar zeiden de oudsten tot Daniël: 'Neem plaats in ons midden en deel ons je bedoelingen mee, want God heeft je het gezag van de ouderdom verleend.'
Bekijk vers 50 in zijn context
(Oude Testament » Daniël » Hoofdstuk 13)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam