• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In mijn visioen zag ik hoe een storm uit het noorden kwam opzetten: een grote wolkenmassa waar vuur in opflitste en die omgeven was door een gloed: de wolkenmassa schitterde als blinkend metaal.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Oude Testament » Ezechiël » Hoofdstuk 1)
 
In de wolken tekenden zich gestalten af die op vier levende wezens geleken. Ze zagen er als volgt uit: ze leken op mensen,
Bekijk vers 5 in zijn context
(Oude Testament » Ezechiël » Hoofdstuk 1)
 
maar hadden elk vier gezichten en vier vleugels;
Bekijk vers 6 in zijn context
(Oude Testament » Ezechiël » Hoofdstuk 1)
 
hun benen waren recht en hun voeten leken op de hoeven van een kalf.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Oude Testament » Ezechiël » Hoofdstuk 1)
 
Onder de vleugels waren bij de vier op zij mensenhanden zichtbaar. De gezichten van de vier wezens evenals hun vleugels,
Bekijk vers 8 in zijn context
(Oude Testament » Ezechiël » Hoofdstuk 1)
 
die met elkaar verbonden waren, wendden zich niet als ze zich voortbewogen; ze bewogen zich recht voor zich uit.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Oude Testament » Ezechiël » Hoofdstuk 1)
 
De gezichten van de vier wezens leken van voren op dat van een mens, rechts leken ze op dat van een leeuw, links op dat van een stier en van achteren op dat van een arend.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Oude Testament » Ezechiël » Hoofdstuk 1)
 
Twee van hun vleugels waren naar boven uitgestrekt en raakten elkaar, de twee andere bedekten hun lichaam.
Bekijk vers 11 in zijn context
(Oude Testament » Ezechiël » Hoofdstuk 1)
 
Ze bewogen zich recht voor zich uit; ze gingen waarheen de geest hen dreef en keerden zich niet om als ze zich voortbewogen.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Oude Testament » Ezechiël » Hoofdstuk 1)
 
Tussen de levende wezens was iets dat op brandende kolen leek, op fakkels die tussen de levende wezens op en neer flitsten; het vuur laaide hoog op en er schoten bliksemstralen uit.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Oude Testament » Ezechiël » Hoofdstuk 1)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 11 april 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam