• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De dienaar van Jahwe
Luistert, eilanden, naar Mij, spits de oren, volken veraf! Toen ik nog in moeders schoot was heeft Jahwe mij geroepen, nog voor mijn geboorte heeft Hij mijn naam genoemd.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 49)
 
Hij heeft mijn mond snedig als een zwaard gemaakt,
in de schaduw van zijn hand mij geborgen;
Hij heeft van mij een gladgeslepen pijl gemaakt
en mij in zijn koker opgeborgen.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 49)
 
Hij sprak tot mij: `Gij zijt mijn dienstknecht, Israël, door u toon Ik mijn heerlijkheid.'
Bekijk vers 3 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 49)
 
Toen zei ik: `Vergeefs heb ik mij moe gemaakt, mijn kracht heb ik voor niets en vruchteloos gebruikt'; maar Jahwe zal mij recht doen wedervaren en mijn God zal mij belonen. Ik sta hoog in aanzien bij Jahwe, en mijn God is mijn kracht.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 49)
 
Maar nu sprak Jahwe, die mij vormde tot zijn dienstknecht, nog voor mijn geboorte, om Jakob naar Hem te doen terugkeren, - want Hij wilde Israël verzameld zien -.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 49)
 
Hij sprak: `Voor u, mijn dienstknecht, is het te gering, alleen Jakobs stammen op te richten, en Israëls overlevenden terug te brengen; Ik stel u aan om een licht voor de volken te zijn: mijn heil moet reiken tot in de uithoeken der aarde.'
Bekijk vers 6 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 49)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam