• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Mozes sprak tot het volk: `Blijf deze dag gedenken, de dag waarop u weggetrokken bent uit Egypte, het slavenhuis. Want met krachtige hand heeft Jahwe u weggeleid. Gezuurd brood mag niet gegeten worden.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 13)
 
Vandaag, op deze dag van de maand Abib, trekt u weg.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 13)
 
Als Jahwe u dan weggebracht heeft naar het land van de KanaƤnieten, Hethieten, Amorieten, Chiwwieten en Jebusieten, een land van melk en honing, het land dat Hij u geven zal zoals Hij aan uw vaderen onder ede beloofd heeft, dan moet u steeds in deze maand deze plechtigheid blijven vieren.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 13)
 
Zeven dagen lang moet u ongezuurd brood eten, en op de zevende dag is het feest voor Jahwe.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 13)
 
Ongezuurd brood moet men eten, zeven dagen lang; iets wat gezuurd is mag bij u niet gevonden worden.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 13)
 
Op die dag moet u aan uw zoon deze uitleg geven: Dit staat in verband met wat Jahwe voor mij gedaan heeft toen ik wegtrok uit Egypte.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 13)
 
Het moet voor u een merk op de hand zijn en een gedachtenisteken tussen uw ogen, zodat Jahwe's wet altijd op uw lippen is. Want met sterke hand heeft Hij u weggeleid uit Egypte.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 13)
 
U moet dit voorschrift ieder jaar op de vastgestelde tijd onderhouden.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 13)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam