• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Heilsorakel
Maar, zo spreekt Jahwe die u geschapen heeft, o Jakob, en die u, Israël, heeft gevormd: Wees nu niet bevreesd, want Ik heb u verlost, u geroepen bij uw naam: gij zijt van Mij.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 43)
 
Trekt gij door water, Ik ben bij u, gaat gij door rivieren, zij overspoelen u niet. Moet gij door vuur heen, gij zult u niet branden, en de vlammen deren u niet.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 43)
 
Want Ik ben Jahwe, uw God, de Heilige van Israƫl, uw Redder; Egypte geef Ik om u los te kopen, Kus en Seba geef Ik in uw plaats:
Bekijk vers 3 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 43)
 
zo kostbaar zijt gij in mijn ogen, zo waardevol: Ik heb u lief. Andere mensen geef Ik in uw plaats en volken in ruil voor uw leven.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 43)
 
Wees niet bevreesd, want Ik ben bij u. Van het oosten breng Ik uw kroost en van het westen verzamel Ik u.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 43)
 
Ik zeg tot het noorden: Geef hier, en tot het zuiden: Houd hen niet vast; breng mijn zonen uit de verte en mijn dochters van de uithoeken der aarde,
Bekijk vers 6 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 43)
 
allen die naar mijn naam zijn genoemd, die Ik tot mijn glorie heb geschapen, heb gevormd en gemaakt.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 43)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam