• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De dienaar
Zie hier mijn dienstknecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, die Mij welgevallig is. Ik heb mijn geest op hem gelegd, en hij maakt de volkeren het recht openbaar.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 42)
 
Hij roept niet en schreeuwt niet, hij laat zijn stem niet horen op straat.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 42)
 
Het gekwetste riet zal hij niet breken en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit. Waarlijk, het recht maakt hij openbaar.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 42)
 
Hij zal niet kwijnen en niet worden gekwetst, maar vestigt het recht op de aarde en de eilanden zullen zijn boodschap verbeiden.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 42)
 
Roeping van Kores
Zo spreekt Jahwe, de ene God, die de hemel geschapen en uitgespannen heeft en de aarde gespreid met al wat zij voortbrengt, die adem geeft aan hen die er wonen en levensgeest aan allen die er hun wegen gaan.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 42)
 
Ik Jahwe zelf, heb u geroepen om heil te brengen, Ik neem u bij de hand, Ik vorm u en bestem u om de man te zijn van mijn verbond met het volk, het licht voor de naties,
Bekijk vers 6 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 42)
 
om blinde ogen te ontsluiten, om gevangenen uit de kerker te bevrijden, uit de gevangenis degenen die wonen in de duisternis.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 42)
 
Ik ben Jahwe, dat is mijn naam, mijn glorie deel Ik met geen ander, mijn roem niet met de godenbeelden.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 42)
 
Wat vroeger gezegd is kwam uit en nieuwe dingen kondig Ik u aan, Ik laat ze u horen nog voor ze ontkiemen.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 42)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam