• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Dit jaar een bijzonder accent

Maar wat zouden Wij kunnen bedenken dat meer in overeenstemming is met de waardigheid van het feest van vandaag en dat beter past bij de geboorte van Jezus, dan de vrede, die juist bij de geboorte des Heren voor de eerste keer verkondigd werd door de engel. Zij is het die de kinderen Gods voortbrengt, zij is de voedster van de goedheid en de moeder van de eenheid. De geboorte des Heren is de geboorte van de vrede, vandaar dat de Apostel zegt: "Hij is onze vrede...." (Ef. 2, 14).
"De vrede van de wijze en rechtschapen mens - Wij parafraseren op de gedachte van de Heilige Leo - komt van boven, en heft omhoog; zij laat zich niet in met de genotzuchtige en oppervlakkige neigingen van hen die de wereld lief hebben; zij weerstaat alle moeilijkheden; zij weerhoudt de mens van gevaarlijke vermaken en leidt hem naar de ware vreugden. Verenigd als wij ons voelen in een en dezelfde goede wil, in één overtuiging en eensgezind in het geloof, de hoop en de liefde moge de Geest van de Vrede ons tot haar voeren" Vgl. 1 Joh. 3, 17 Vgl. H. Paus Leo I de Grote, Sermones. XXVI (in Nativ. Dom. VI), II, III, V; Migne PL 54, 213, 214, 216

Document

Naam: PAX CHRISTI IN BONITATE
Kerstboodschap 1961
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 21 december 1961
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief, jrg. 17, nr. 2
Nummering door de redactie
Bewerkt: 30 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam