• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wij weigeren te geloven dat de menselijke overmoed de perken te buiten durft te gaan. Naast elementen van angst en vrees zijn er ook vele positieve uitingen van goede wil, van opbouwende en welwillende gezindheid. Wij danken God daarvoor, die de Gever is van alle goeds en Wij verheffen Onze stem in een oproep die ons recht uit het hart komt; een oproep tot hen die de macht bezitten, om desnoods alles op het spel te zetten, maar niet de vrede, en géén mensenlevens; om ieder middel te beproeven dat de hedendaagse vooruitgang ons ter beschikking stelt om de welvaart en de veiligheid in de wereld te verhogen, en niet om achterdocht en wederzijds wantrouwen te zaaien. Nogmaals, "constateren Wij met droefheid in het hart - om de woorden te gebruiken uit Onze encycliek H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Mater et Magistra
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
(15 mei 1961)
- dat men enerzijds de aandacht vestigt op de toestand van onbehagen en de armoede en honger die in de wereld heersen, terwijl men aan de andere kant, en vaak in omvangrijke mate, de ontdekkingen van de wetenschap, de successen van de techniek en de economische hulpbronnen aanwendt voor het vervaardigen van verschrikkelijke werktuigen die dood en verdelging brengen" H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen, Mater et Magistra (15 mei 1961), 198

Document

Naam: PAX CHRISTI IN BONITATE
Kerstboodschap 1961
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 21 december 1961
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief, jrg. 17, nr. 2
Nummering door de redactie
Bewerkt: 30 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam