• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De leer van het Concilie

Hieromtrent geeft het concilie ons lichtende lessen. De mensheid is één; één zal de waarheid moeten zijn, dat wil zeggen, de godsdienst, die de mensheid in een authentieke betrekking met God brengt. Maar het feit valt niet te ontkennen: er zijn talloze godsdiensten. 'De mensen', zegt het concilie, 'verwachten van de verschillende godsdiensten een antwoord op de verborgen raadselen van het mens-zijn, die evenals vroeger ook thans de harten van de mensen diep beroeren ... De katholieke Kerk verwerpt niets van wat in deze godsdiensten waar en heilig is .. .' 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten, Nostra Aetate (28 okt 1965), 1-2 We weten, hoe we ons moeten gedragen. Maar dit gebeurt: dat, terwijl er in onze dagen een toenemende culturele belangstelling groeit voor de verschillende godsdiensten - men zie de zwaarlijvige encyclopedieën die er de laatste tijd over zijn gepubliceerd (in Italië bijvoorbeeld die van pater Pietro Tacchi Venturi en die welke aan het verschijnen is, onder leiding van Alfonso Di Nola en gecoördineerd door Mario Gozzini) -, tegelijk het godsdienstig agnosticisme toeneemt, dat wil zeggen, de twijfel, ja de onverschilligheid en de ontkenning tegenover de objectieve inhoud van iedere godsdienst, de onze niet uitgesloten. In het beste geval zien we onder onze ogen zich het avontuur van Paulus te Athene herhalen, geciteerd als een zeer bekwame inleiding, bij zijn toespraak op de Areopaag: 'Mannen van Athene - zegt hij - ik zie aan alles hoeveel ontzag gij hebt voor hogere wezens. Want toen ik rondliep en bekeek wat gij zoal vereert, ontdekte ik zelfs een altaar met het opschrift: Aan een onbekende god. Welnu, wat gij vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen' (Hand. 17, 22-23).

Document

Naam: GODSDIENSTIGHEID EN AGNOSTICISME VAN DE HEDENDAAGSE MENS - CHRISTUS IS DE OPLOSSING!
Soort: H. Paus Paulus VI - Audiƫntie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 12 januari 1972
Copyrights: © 1972, Katholiek Archief jrg. 27 nr. 16 p. 363-367
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam