• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Door de woorden van Joannes XXIII aan te halen, hebben de vaders dan ook gezegd, dat het de Kerk in deze omstandigheden niet geoorloofd is te zwijgen; dat zij integendeel de geopenbaarde waarheid moet verkondigen die zijzelf altijd heeft overgeleverd door zich ook van nieuwe formuleringen te bedienen die aan de nieuwe kijk op de dingen zijn aangepast, met behoud van dezelfde betekenis en dezelfde inhoud. Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Toespraak, Openingstoespraak Tweede Vaticaans Concilie, Gaudet Mater Ecclesia (11 okt 1962) Vgl. 1e Vaticaans Concilie, 3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof, Dei Filius (24 apr 1870), 17-22 Deze taak is absoluut noodzakelijk ondanks de moeilijkheden en de grote gevaren die zij meebrengt. De herders van de Kerk hebben sedert het begin van het concilie onder de leiding van de pausen deze taak inderdaad doeltreffend op zich genomen.

Document

Naam: RAPPORT VAN DE SYNODECOMMISSIE TER ONDERZOEK VAN GEVAARLIJKE OPVATTINGEN EN VAN HET ATHEïSME
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 28 oktober 1967
Copyrights: © 1967, Katholiek Archief jrg 22, nr 50
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam