• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In de vervulling van hun leerambt zullen de bisschoppen ervoor zorgen trouw het geloofspand te bewaren en hun kudde te behoeden voor de dreigende gevaren. Maar gewoonlijk zal het beter zijn de positieve methode te gebruiken die bestaat in het uiteenzetten van de waarheid en zich niet tevreden te stellen met de negatieve methode van het veroordelen van de dwaling. Men zal dus altijd de nadruk moeten leggen op wat het geopenbaarde mysterie laat zien als de authentieke heilsboodschap die beantwoordt aan de problemen en de verlangens van de hedendaagse mens. Bovendien zullen de bisschoppen zich ervan bewust zijn, dat in het bewaren van dit geloofspand verdere ontwikkeling van het geloofsbegrip wettig en zelfs noodzakelijk is; deze vooruitgang dient rekening te houden met de ontwikkeling van de wetenschappen en van de cultuur en met de nieuwe kwesties die voortdurend opkomen. Alvorens aan hun gelovigen een leer over moeilijke of nieuwe punten te geven, moeten zij dan ook oplettend luisteren naar de theologen en andere deskundigen en verstandige adviezen van hun priesters en leken trachten te bekomen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 37 Immers, 'omdat de Kerk tot taak heeft in gesprek te komen met de menselijke gemeenschap te midden waarvan zij leeft, zijn het allereerst de bisschoppen die naar de mensen moeten gaan om in gesprek met hen te komen en dit gesprek op gang te brengen'. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 13

Document

Naam: RAPPORT VAN DE SYNODECOMMISSIE TER ONDERZOEK VAN GEVAARLIJKE OPVATTINGEN EN VAN HET ATHEïSME
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 28 oktober 1967
Copyrights: © 1967, Katholiek Archief jrg 22, nr 50
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam