• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare broeders en zusters,

voordat ik mijnerzijds mijn dank uitspreek, wil ik nog iets aankondigen.

In de context van de bespiegelingen van de bisschoppensynode “De nieuwe Evangelisatie voor het doorgeven van het christelijke geloof” en ter afsluiting van het reflexie-proces over de thematieken van de priesterseminaries en de catechese, wil ik aankondigen dat ik, na gebed en na zorgvuldige overweging, heb besloten de bevoegdheid over de priesterseminaries (voor de seminaries en studie-inrichting) over te dragen van de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding naar de Congregatie van de Clerus Vgl. Paus Benedictus XVI, Motu Proprio, Waarmee de Apostolische Constitutie 'Pastor Bonus' wordt gewijzigd en de bevoegdheid over seminaries van de 'Congregatie voor de Katholieke Opvoeding' wordt overgedragen aan de 'Congregatie voor de Clerus', Ministrorum institutio (16 jan 2013) en de bevoegdheid over de catechese over te dragen van de Congregatie van de Clerus naar de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie. Vgl. Paus Benedictus XVI, Motu Proprio, Waarmee de Apostolische Constitutie 'Pastor Bonus' wordt gewijzigd en de bevoegdheid inzake de catechese wordt overgedragen van de 'Congregatie voor de Clerus' naar de 'Pauselijke Raad voor de bevordering van de Nieuwe Evangelisatie', Fides per doctrinam (16 jan 2013)

De betreffende documenten zullen als een apostolische brief in de vorm van een Motu Proprio volgen om de betreffende bevoegdheidsgebieden en bevoegdheden te definiëren. Laat ons de Heer daarom bidden, dat Hij, met medewerking van de gehele Kerk, deze drie dicasteries van de Romeinse Curie bij hun belangrijke missies zal begeleiden.

Document

Naam: DE KERK VAN ALLE VOLKEREN EN EEN ALTIJD DUREND PINKSTEREN
Aan het einde van de laatste algemene bijeenkomst van de 13e Algemene Gewone Bisschoppensynode
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 27 oktober 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana / © 2013 Stg. InterKerk
Vert. vanuit het Duits: drs. Willie Bierman; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam