• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Gevoed en ondersteund door de Eucharistie zelf, voelen de katholieken zich aangezet tot die volledige eenheid waar Christus in het Cenakel zo intens voor gebeden heeft. Zo weet ook de Opvolger van Petrus dat hij dit laatste verlangen van zijn goddelijke Meester in zich op moet nemen, en wel op een bijzondere manier. Hem is immers de taak toevertrouwd zijn broeders te versterken. Vgl. Lc. 22, 32

Ten volle daarvan bewust, aanvaardt zijn huidige opvolger bij het begin van zijn ambt in de Kerk van Rome, die Petrus besprenkeld heeft met zijn bloed, het als zijn belangrijkste taak om zich zonder zijn krachten te sparen in te zetten voor het herstellen van de volledige en zichtbare eenheid van alle leerlingen van Christus. Dit is zijn voornemen, dit is ook zijn plicht en zijn taak. Hij is zich namelijk ervan bewust dat, om dit te bereiken, verklaringen van goede bedoelingen niet toereikend zijn. Daarvoor moet op een gedegen manier werk worden verzet, zodat harten geraakt worden en gewetens gewekt, zodat eenieder bewogen wordt tot die innerlijke bekering die het fundament is van alle vooruitgang op de weg van de oecumene.

Dringend noodzakelijk is daarbij de theologische dialoog, terwijl tegelijkertijd een onderzoek vereist is naar de historische redenen voor sommige vroeger genomen besluiten. Toch is die "zuivering van het geheugen", waarover Johannes Paulus II het zo vaak had, nog dringender nodig, want alleen die is in staat mensen te openen voor de volle waarheid van Christus. Ieder van ons moet voor Hem gaan staan, de Opperste Rechter van alle levenden, in het bewustzijn dat hij ooit aan Hem rekenschap zal moeten afleggen van al wat hij gedaan heeft of nagelaten met betrekking tot dat grote goed van de volledige en zichtbare eenheid van al zijn leerlingen.

Deze opvolger van Petrus onderzoekt zichzelf als eerste in het licht van deze vraag, en is bereid om alles te doen wat in zijn vermogen ligt om deze fundamentele zaak van de oecumene vooruit te helpen. In het voetspoor van zijn voorgangers is hij vastbesloten krachtig elk initiatief te ondersteunen dat geschikt zou kunnen lijken om de contacten en de overeenstemming te bevorderen met de afgevaardigden van de diverse Kerken en kerkelijke Gemeenschappen. Ja, hij zendt hen bij deze gelegenheid zijn allerhartelijkste groeten in Christus, de Heer van allen.

Document

Naam: "EEN KERK ... DIE GEEN ANGST HEEFT VOOR DE TOEKOMST"
Na de eerste H. Mis in de Sixtijnse Kapel, gecelebreerd met alle in Rome aanwezige Kardinalen
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 20 april 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Past. Chr. van Buijtenen, pr., vertaald uit het Latijn
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam