• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Doch op een moment zegt Jezus over Zijn schapen: “Mijn Vader heeft ze Mij gegeven.” Vgl. Joh. 10, 29 Dat is heel belangrijk, het is een diep mysterie, niet gemakkelijk te begrijpen: als ik mij door Jezus aangetrokken voel, als Zijn stem mijn hart verwarmt, is het dank zij God de Vader die in mij het verlangen heeft gelegd naar liefde, waarheid, leven, schoonheid ... en Jezus is dat allemaal ten volle! Dat helpt ons het mysterie van de roeping te begrijpen, vooral de roeping tot een speciale toewijding. Soms roept Jezus ons, nodigt Hij ons uit Hem te volgen, maar het kan gebeuren dat wij ons er geen rekenschap van geven dat Hij het is, zoals bij de jonge Samuël het geval was. Er zijn vandaag vele jongeren hier op het plein. Ik zou u willen vragen: heeft u soms de stem van de Heer gehoord die u omwille van een verlangen of onrust, uitnodigde Hem van meer nabij te volgen? Verlangt u een apostel van Jezus te zijn? De jeugd moeten ingezet worden voor grote idealen. Vraag Jezus wat Hij met u wil doen en wees moedig! Voor en achter iedere priesterroeping of roeping tot het godgewijde leven staat altijd het krachtig en intens gebed van iemand: van een grootmoeder, grootvader, een moeder, vader, een gemeenschap ... daarom heeft Jezus gezegd: “Vraagt de Heer van de oogst – dat wil zeggen God de Vader - arbeiders te sturen om te oogsten” (Mt. 9, 38). Roepingen ontstaan in en door het gebed; en zij kunnen maar duren en vrucht dragen in het gebed. Ik benadruk dit graag vandaag op deze Wereldgebedsdag voor de Roepingen. Bidden wij in het bijzonder voor de nieuwe priesters van het bisdom Rome die ik vanmorgen met vreugde heb kunnen wijden. En roepen wij de voorspraak in van Maria in, de Vrouw van het “ja”. zij heeft Jezus leren kennen vanaf het ogenblik dat Zij Hem in Haar schoot droeg. Moge Maria ons helpen Jezus’ stem steeds beter te kennen en te volgen, om de weg van het leven te gaan!

Document

Naam: VRAAG AAN JEZUS WAT HIJ MET U WIL DOEN EN WEES MOEDIG
Roepingenzondag 2013
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 21 april 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. vanuit Franse versie (Zenit.org): Maranatha-Gemeenschap;
alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam