• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Laat ons vertrekken bij het ogenblik waarop Jezus beslist Zijn laatste pelgrimstocht naar Jeruzalem te ondernemen. De heilige Lucas schrijft: “Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling tegemoet gingen, aanvaardde Hij vastberaden de reis naar Jeruzalem” (Lc. 9, 51). Terwijl Hij “opgaat” naar de heilige Stad, waar Hij Zijn “exodus” van dit leven zal voltrekken, ziet Jezus reeds het doel, de hemel, maar Hij weet goed dat het leven dat Hem terugbrengt in de glorie van Zijn Vader, langs het kruis gaat, langs de gehoorzaamheid aan het Goddelijk liefdesplan met de mensheid. De Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
k zegt: “De verheffing op het kruis is het beeld en de aankondiging van de verheffing ten hemel met Hemelvaart” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 662. Ook wij moeten in ons christenleven duidelijk voor de geest houden dat binnengaan in Gods glorie, dagelijkse trouw aan Zijn wil vereist, ook als dat offers vraagt of soms het wijzigen van onze plannen. Jezus’ hemelvaart realiseert zich concreet op de Olijfberg, dicht bij de plaats waar Hij zich terugtrok om te bidden voor Hij ging lijden, om in diepe eenheid met Zijn Vader te blijven: wij zien nogmaals dat het gebed ons de genade geeft trouw naar Gods plan te leven.

Document

Naam: HIJ IS OPGEVAREN TEN HEMEL EN ZIT AAN DE RECHTERHAND VAN DE VADER
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 17 april 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. vanuit Franse versie (Zenit.org): Maranatha-Gemeenschap;
alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam