• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ook nu nog dringt Christus er bij zijn leerlingen op aan: "geeft gij hun maar te eten" (Mt. 14, 16). In Zijn naam verkondigen en getuigen missionarissen overal in de wereld het Evangelie. In hun inzet weerspiegelt zich opnieuw de woorden van de Verlosser: "Ik ben het Brood des Levens: wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen." (Joh. 6, 35); zij worden ook het "Brood dat gebroken is" voor hun broeders, soms zelfs tot het punt dat ze hun eigen leven opofferen. Hoeveel missionarissen zijn martelaren in onze dagen! Moge hun voorbeeld vele jonge mannen en vrouwen laten treden op de paden van heroïsche gehoorzaamheid aan Christus! De Kerk heeft behoefte aan mannen en vrouwen die zichzelf geheel willen wegcijferen voor de grote zaak van het Evangelie.

Wereld Missiezondag is een ideale mogelijkheid om ons meer bewust te zijn van de grote noodzakelijkheid om deel te nemen aan de evangelische missie die tot stand gebracht door lokale gemeenschappen en vele kerkelijke organisaties, in het bijzonder de Pauselijke Missie Werken en het Missionair Instituut. Deze missie behoeft niet alleen ondersteuning door gebed en offers, maar ook door concrete materiële opoffering. Ik maak gebruik van de gelegenheid om nogmaals de belangwekkende dienst van de Pauselijke Missiewerken te noemen en ik vraag u allen hen rijkelijk te steunen met geestelijke en materiële medewerking.

Moge de Maagd Maria, Moeder van God, ons helpen de ervaring van de Bovenzaal van het Laatste Avondmaal opnieuw te beleven opdat onze kerkelijke gemeenschappen steeds meer authentiek "Katholiek" moge zijn;
dat zijn gemeenschappen waar de "missionaire spiritualiteit", dat is de "intieme gemeenschap met Christus" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 88 sterk verbonden is met de "eucharistische spiritualiteit" waarvan Maria het model is, de "vrouw van de Eucharistie" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Kerk leeft van de Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia (17 apr 2003), 53;
gemeenschappen die altijd open zijn voor de stem van de Geest en voor de noden van de mensheid, gemeenschappen van gelovigen, vooral missionarissen, die zich er niet van laten weerhouden om zichzelf te geven als "brood, gebroken voor het leven van de wereld."

Aan allen schenk ik mijn Apostolische Zegen

Vanuit het Vaticaan, 22 februari 2005, op het Feest van de Stoel van Petrus Paus Johannes Paulus II

Document

Naam: MISSIE: BROOD GEBROKEN VOOR HET LEVEN VAN DE WERELD
Boodschap bij gelegenheid van Wereld Missiedag 2005
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 februari 2005
Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk, Wassenaar
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam