• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zo moeten ook wij erop uit trekken, om onze zalving in de praktijk te brengen, haar macht en haar verlossende werkzaamheid: in de 'randgebieden', waar lijden heerst en bloedvergieten; blindheid, die verlangt naar het licht; we moeten daarheen gaan waar zovele slechte heersers mensen gevangen houden. We ontmoeten de Heer niet in het bezig-zijn met onszelf of in een herhaalde introspectie. Zelfhulpgroepen kunnen zinvol zijn bij moeilijkheden in het leven, maar wanneer we ons priesterleven doorbrengen met voortdurend over te gaan van de ene cursus en methode naar de andere, dan lopen we het gevaar Pelagianen te worden en de kracht van de genade te verwaarlozen. De genade echter wordt actief en neemt toe in de mate dat wij er gelovig op uit trekken, om onszelf weg te schenken en aan anderen het Evangelie te brengen; om het beetje zalfolie, dat we bewaren, te schenken aan diegenen die helemaal niets hebben. De priester, die slechts weinig uit zich naar buiten treedt, die weinig zalft – ik zeg niet: 'helemaal niet', want Godzijdank wordt de zalving ons door de gelovigen uit handen getrokken – doet tekort aan het beste van het volk; aan datgene, wat het priesterhart doet ontvlammen. Wie niet uit zich naar buiten treedt, wordt een tussenhandelaar in plaats van een middelaar: een beheerder. We kennen het onderscheid tussen beiden: de tussenhandelaar en de beheerder 'hebben reeds hun loon ontvangen'. Omdat ze hun eigen huid en hun hart niet mee op het spel zetten, ontvangen ze ook geen liefdevolle dankzegging, die uit het hart komt. Juist hieruit komt de ontevredenheid voort van sommigen, die steeds droever worden: droeve priesters, een soort verzamelaars van antiquiteiten of van nieuwlichterijen. Ze zijn geen herders 'met de geur van hun schapen'. Dat verzoek ik u: wees herders met de geur van uw schapen; dat men hun kan ruiken – herders te midden van hun kudde en mensenvissers. Het is waar, dat de zogenoemde identiteitscrisis van de priester, die samengaat met een cultuurcrisis, ons allen bedreigt. Wanneer we echter de golven van deze crisis kunnen breken, zullen we in de Naam van de Heer kunnen uitvaren naar de volle zee en de netten uitwerpen. Het is goed, dat de werkelijkheid ons ertoe dwingt daarheen te gaan waar datgene wat we uit genade zijn, ook eenduidig als zuivere genade verschijnt: naar de zee van de huidige wereld, waar alleen de zalving telt – en niet de functie – en waar de netten alleen vrucht dragen wanneer we ze uitwerpen in de naam van diegene op wie we ons vertrouwen gesteld hebben: Jezus.

Document

Naam: WEES HERDERS MET DE GEUR VAN UW KUDDE
Chrismamis - St. Pietersbasiliek, Rome
Soort: Paus Franciscus - Homilie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 28 maart 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Sint Janscentrum
Werkvert.: Rector F. De Rycke
Bewerkt: 30 augustus 2013

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam