• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VRAAG OM GEBED TEGEN HET WETSVOORSTEL DAT HET HOMOHUWELIJK IN ARGENTINIë WIL ERKENNEN

Brief van de aartsbisschop van Buenos Aires – de huidige paus Franciscus – met een vraag aan de Karmelietessen van de stad, om te bidden tegen het wetsvoorstel dat het homohuwelijk in Argentinië wil erkennen.

Dierbare zusters,

Ik schrijf deze lijnen aan ieder van u in de vier kloosters van Buenos Aires. Het Argentijnse volk zal de komende weken met een situatie geconfronteerd worden waarvan het resultaat zeer schadelijk kan zijn voor het gezin. Het gaat om een wetsvoorstel over het huwelijk van personen van hetzelfde geslacht.

Hier staan de identiteit en het overleven van het gezin op het spel: vader, moeder en de kinderen. Hier staat het leven op het spel van zoveel kinderen die bij voorbaat zullen gediscrimineerd worden, door hen de menselijke ontplooiing te onthouden die God hun met een vader en een moeder heeft willen geven. Op het spel staat een frontale weigering van Gods wet die diep in ons hart gegrift staat. Ik herinner mij een zin van de kleine heilige Theresia, waar zij spreekt over haar kinderziekte. Zij zegt dat de jaloezie van de duivel zich in haar familie heeft willen wreken voor de intrede van haar oudste zus in de Karmel. Ook hier ligt de jaloezie van de duivel door wie de zonde in de wereld gekomen is en die Gods beeld geruisloos probeert te vernietigen: een man en een vrouw die de opdracht ontvangen te groeien, zich te vermenigvuldigen en de aarde te beheren. Laat ons niet naïef zijn: het gaat niet om een gewone politieke strijd; maar om de aanmatiging Gods plan te vernietigen. Het gaat niet om een gewoon wetsvoorstel (dat is slechts een simpel instrument) maar om een zet van de vader van de leugen die Gods kinderen in de war wil brengen en misleiden.

Om ons tegen deze leugenachtige aanklager te verdedigen, zegt Jezus ons dat Hij de Geest van de Waarheid zal zenden. Vandaag heeft het Vaderland ten overstaan van deze situatie nood aan de bijzondere hulp van de Heilige Geest, opdat Hij het licht van de Waarheid zou brengen te midden van de duisternis der dwaling; deze Advocaat is nodig om ons te verdedigen tegen de illusie van de verzachtende termen waarmee men dit wetsvoorstel probeert te rechtvaardigen en mensen van goede wil probeert in verwarring te brengen en te misleiden.

Daarom neem ik mijn toevlucht tot u en vraag u gebed en offers, de twee onoverwinnelijke wapens waarvan de kleine heilige Theresia erkende ze te bezitten. Smeek de Heer dat Hij Zijn Geest zendt over de senatoren die moeten stemmen. Dat zij zich niet door de dwaling of de stand van zaken laten leiden maar door wat de natuurwet en Gods wet hun zeggen. Vraag het voor hen, voor hun gezinnen. Moge de Heer hen bezoeken, sterken, raad geven. Vraag het opdat zij het doen voor een groter welzijn van het Vaderland.

Het wetsvoorstel zal vanaf 13 juli door de Senaat behandeld worden. Laat ons naar Sint Jozef kijken. En vragen wij vurig aan Maria en het Kind Jezus dat zij het gezin in Argentinië op dit ogenblik zouden beschermen. Brengen wij de Heer in herinnering dat God zelf op een ogenblik van grote angst tot Zijn volk heeft gezegd: “Deze strijd is niet de uwe maar die van God”. Dat Zij ons te hulp komen, ons verdedigen en ons in deze strijd van God begeleiden.

Dank voor wat u in deze strijd voor het Vaderland zal doen. En, alstublieft, ik vraag u ook voor mij te bidden. Dat Jezus u zegene en dat de Heilige Maagd Maria over u wake.

Genegen,

+ Jorge Mario Kard. Bergoglio, S.J., aartsbisschop van Buenos Aires

Document

Naam: VRAAG OM GEBED TEGEN HET WETSVOORSTEL DAT HET HOMOHUWELIJK IN ARGENTINIë WIL ERKENNEN
Soort: Jorge Mario Kardinaal Bergoglio, S.J. - Brief
Auteur: Jorge Mario Kardinaal Bergoglio, S.J.
Datum: 22 juni 2010
Copyrights: © 2013, Zenit.org / Stg. InterKerk
Vert. vanuit Franse versie (Zenit.org): Sorores Christi
Bewerkt: 6 augustus 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam