• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Eerbiedwaardige en geliefde broeders, al wat ik U in deze ontmoeting heb willen zeggen, als uitdrukking van op­rechte gemeenschap met U en met Uw bisschopsambt, voert ons in gedachte terug naar het belangrijke moment in het le­ven van de kerk in Nederland, dat de Bijzondere Synode is geweest. Ik aarzel niet te zeggen - en wie er bij tegenwoordig is geweest, kan het bevestigen - dat het een moment is ge­weest van genade, van communio, hoop en moed, van werk­dadigheid en van besluiten. Voor U en voor Uw gelovigen was het een voortzetting van de onmetelijke genade van het Concilie. Het is een plicht standvastig trouw te blijven aan deze genade. Het is niet alleen nodig de voorstellen en beslui­ten van de Synode uit te voeren, maar ook de geest te doen heersen, waardoor zij bezield werd en die blijft leven in de letter van de besluiten, waartoe men toen gekomen is. U, die zelf tegenwoordig geweest bent op de Synode, of Uw voor­gangers, hebt aan Uw priesters en gelovigen geschreven: Nu kunnen wij U de resultaten en conclusies meedelen, waartoe wij gezamenlijk gekomen zijn, en die werden aangenomen en bekrachtigd door de Paus. Zij zullen ons leiden bij de verwe­zenlijking van de opbouwen inrichting van de kerk, als gemeenschap van Christus.

De Bijzondere Synode was uitdrukking van echte collegia­liteit. Zij vraagt, ja eist, norm en inspiratie te worden voor het leven, allereerst van hen, die door de Heilige Geest aan­gesteld zijn om de kerk in dit land te besturen, en vervolgens van heel de kerkgemeenschap. Mogen dus de letter en de geest van de conclusies U aansporen om met vreugde en vu­righeid de geduchte en verheven eisen te vervullen van Uw zending als doctores fidei, als geestelijke vaders, als herders en gidsen, als perfectores en heiligmakers voor zovelen, die openlijk en stilzwijgend (misschien zelfs zonder het te beseffen) van U krachtige hulp verwachten. Mogen de conclusies U aanmoedigen om dicht bij Uw priesters te staan en om hen aan te sporen steeds meer trouw te zijn aan de eisen van hun zending in dit uur van de kerk in Nederland. Mogen zij U aansporen en steunen in Uw inzet en inspanning voor een krachtige bevordering van de priester- en kloosterroepingen, zodat Nederland weer een bloeiende en veelbelovende kweekplaats wordt voor priesters en religieuzen, ook ten dienste van de missie ad gentes. Mogen de conclusies ook een waardevolle gids zijn voor Uw taak om talrijke leken te vormen, die in staat zijn te beantwoorden aan hun charisma om actief in de wereld aanwezig te zijn en de aardse werke­lijkheden te bezielen met het levendmakende zuurdeeg van het Evangelie. Mogen zij tenslotte bij alle gelovigen de geest van gemeenschap en van openheid voor de Wereldkerk be­waren.

Met deze wensen, die ik toevertrouw aan de moederlijke voorspraak van Maria, zegen ik U allen van harte.

Document

Naam: TOT DE NEDERLANDSE BISSCHOPPEN
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 mei 1985
Copyrights: © 1985, Stg. RK Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam