• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het leergezag van de waarheid moet overigens uitgeoe­fend worden onder de inspiratie en de stuwing van de liefde. Ook dit hebben de twee voortreffelijke herders overvloedig aangetoond en geleerd.

Beiden hebben zij hun missionaire en pastorale activiteit verricht met voorbeeldige standvastigheid en trouw, temid­den van onuitsprekelijke moeilijkheden en belemmeringen. Hun werk blijft een bewijs van een dilexit in finem, dat geen ander doel had, dan broederlijke liefde en een gemeenschap van broederlijke liefde op te wekken. Een zending, die de bis­schop niet mag verwaarlozen, is veritatem facere in caritate, zo te handelen, dat in alle christelijke gemeenschappen de liefde de suprema lex is, zodat de bijkomstige zaken, die ver­delen, nooit de overhand hebben over de wezenlijke zaken, die verenigen.

Document

Naam: TOT DE NEDERLANDSE BISSCHOPPEN
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 mei 1985
Copyrights: © 1985, Stg. RK Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam