• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare broeders en zusters,

Verleden woensdag zijn wij met de traditionele ritus van de Paus Benedictus XVI - Homilie
“Keer terug tot Mij, van ganser harte”
Statiemis, waaronder zegening en oplegging van de as, op Aswoensdag - verplaatst van de Santa Sabina op de Aventijn (Rome) naar de St. Pieter (Vaticaan)
(13 februari 2013)
, de Veertigdagentijd begonnen, een tijd van bekering en boete in voorbereiding op Pasen. De Kerk, die moeder is en lerares, roept al haar leden op om zich in de geest te vernieuwen, zich vastberaden opnieuw op God te oriënteren, te verzaken aan hoogmoed en egoïsme om uit liefde te leven. In dit Jaar van het Geloof is de Vasten een gunstige tijd om het geloof in God te hervinden als het basiscriterium voor ons leven en het leven van de Kerk. Dat gaat altijd gepaard met strijd, een geestelijke strijd, omdat de geest van het kwaad zich natuurlijk tegen onze heiliging verzet en ons probeert af te leiden van de weg naar God. Daarom wordt ieder jaar, op de eerste zondag van de Veertigdagentijd, het Evangelie verkondigd van de bekoringen van Jezus in de woestijn.

Document

Naam: DE BEKORINGEN VAN JEZUS IN DE WOESTIJN
1e Zondag van de Veertigdagentijd (Jaar C)
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 17 februari 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. vanuit het Frans: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam