• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In genoemde gevallen mag een openbare Mis worden opgedragen, echter op voorwaarde dat de naam van de overledene niet wordt genoemd in het eucharistisch gebed; een dergelijke vermelding veronderstelt immers de volledige communio met de katholieke Kerk.

Wanneer naast de katholieke gelovigen die aan de Eucharistieviering deelnemen, andere Christenen aanwezig zijn, dient, voor wat de 'communicatio in sacris' betreft, zorgvuldig de hand te worden gehouden aan de normen welke dienaangaande zijn gesteld door het Tweede Vaticaans Concilie Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de Oosterse Kerken, Orientalium Ecclesiarum (21 nov 1964), 26-29 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 8 en de Heilige Stoel. Vgl. Secretariaat voor eenheid der Christenen, Directorium oecumenicum II (16 apr 1970), 40-42.55-56 Vgl. Secretariaat voor eenheid der Christenen, Instructie over toelating van de andere Christenen tot de Eucharistische Communie in de Katholieke Kerk, Instructio de Peculiaribus Casibus Admittendi Alios Christianos ad Communionem Eucharisticam in Ecclesia Catholica (1 juni 1972), 21-25

Document

Naam: ACCIDIS IN DIVERSIS
Decreet inzake de openbare Eucharistieviering in de katholieke Kerk voor gestorven niet-katholieke Christenen
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Franjo Kardinaal Seper
Datum: 11 juni 1976
Copyrights: © 1976, Archief van Kerken 31e jrg, nr. 25, p. 1137-1139
Bewerkt: 6 maart 2017

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam