• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Uit deze scheppingsverhalen zou ik een laatste onderricht naar voor willen brengen: zonde verwekt zonde en alle zonden van de geschiedenis zijn met elkaar verbonden. Dat aspect brengt ons bij wat men de “erfzonde” noemt. Wat is de betekenis van deze moeilijk te begrijpen realiteit? Ik zou slechts enkele elementen willen aanreiken. Vooreerst moeten wij onder ogen nemen dat geen enkele mens in zichzelf besloten is, niemand kan alleen door en voor zichzelf leven; wij krijgen het leven van een ander, niet alleen op het ogenblik van onze geboorte maar alle dagen. De mens is een relatiewezen: ik ben maar mezelf in en door het gij, in een liefdesrelatie met het Gij van God en het gij van de anderen. De zonde bestaat er nu in deze relatie met God ingrijpend te wijzigen of te vernietigen, dat is haar essentie: de relatie met God, de fundamentele relatie vernietigen, de plaats van God innemen. De Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
zegt dat de mens met de eerste zonde “voor zichzelf gekozen heeft tegen God, tegen hetgeen van hem als schepsel gevraagd werd, en sindsdien, tegen hetgeen goed voor hemzelf was” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 398. Eens dat de fundamentele relatie ingrijpend gewijzigd is, worden de andere polen van de relatie eveneens bedreigd of vernietigd; de zonde richt de relatie en zo alles ten gronde, omdat wij relatiewezens zijn. Als nu de relationele structuur van de mensheid sinds den beginne ingrijpend gewijzigd is, komt elke mens in een wereld die getekend is door ingrijpend veranderde relaties, in een wereld die door de zonde ingrijpend veranderd is, en hij is er persoonlijk door getekend; de eerste zonde treft en kwetst de menselijke natuur. Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 404-406 Op zijn eentje kan de mens niet uit die situatie geraken, hij kan zich op zijn eentje niet vrijkopen; alleen de Schepper kan relaties herstellen. Alleen wanneer Degene van wie wij ons verwijderd hebben, tot ons komt en ons liefdevol de hand reikt, kunnen opnieuw juiste relaties aangeknoopt worden. Dat is wat in Jezus Christus gebeurt, die juist de tegenovergestelde weg van Adam gaat, zoals de hymne in het tweede hoofdstuk uit de Brief van de heilige Paulus aan de Filippenzen beschrijft (Fil. 2, 5-11): terwijl Adam zijn natuur van schepsel niet erkent en Gods plaats wil innemen, heeft Jezus, Gods Zoon, een volmaakte kinderlijke relatie met de Vader, Hij verlaagt zich, wordt dienaar, gaat de weg van de liefde door zich te vernederen tot de dood op het kruis, om de relaties met God te herstellen. Het kruis van Christus wordt zo de nieuwe levensboom.

Document

Naam: "IK GELOOF IN GOD, DE SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE, DE SCHEPPER VAN DE MENS"
16e catechese in de reeks n.a.v. het Jaar van het Geloof - Aula Paulus VI
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 6 februari 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. vanuit Franse versie (Zenit.org): Sorores Christi;
alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam